Optimaliseren van ontwerpen

De studiedienst
van Kebro vertaalt
de wensen van de klant
naar een duurzaam ontwerp

STUDIEDIENST

Een vloer op volle grond of een vloer op palen? Een gezaagde of een naadloze vloer? Een vloeistofdichte vloer?, … Er zijn veel vragen over vloeren en verhardingen waar klanten, architecten en studiebureaus de knowhow niet over hebben of er het fijne van willen weten.
Kebro staat hen met raad en daad bij om vragen te vertalen naar een duurzaam ontwerp. Want vloeren maken is geen evidentie, maar een specialiteit.

Uitgaande van sonderingsverslagen en eisen op vlak van vloerbelasting worden concepten uitgewerkt op basis van een traditionele, hybride of staalvezel wapening. De ontwerpen zijn altijd onderbouwd door een uitgebreide rekennota, opgesteld door stabiliteitsingenieurs.

OPTIMALISEREN VAN ONTWERPEN
Ook de ontwerpen die klanten aanreiken, worden door Kebro aan een kritische blik onderworpen. Hierbij wordt bekeken of verschillende parameters waaronder beton- en wapeningstype, wapeningspercentage en vloerdikte geoptimaliseerd kunnen worden waardoor het project beter,  duurzamer en goedkoper gemaakt kan worden.

DUURZAAMHEID BIJ INDUSTRIËLE VLOEREN

Vanuit haar duurzaamheidsgedachte streeft Kebro naar het maken van vloeren die een lange levensduur zullen hebben en die een lage onderhoudskost vergen.

WAT IS DUURZAAM IN TERMEN VAN INDUSTRIËLE VLOEREN?

  • Een vloer zonder scheuren of met hele kleine scheurtjes.
  • Een duurzaam vloerontwerp respecteert de schaarste van grondstoffen, die zo optimaal mogelijk gebruikt moeten worden.

Beste koop is nooit duurzaam. Helaas is beste koop met het gebruik van goedkope materialen vaak dure koop omdat er snel slijtage en onderhoudskosten optreden. De balans van een industriële vloer maak je pas na 25 jaar op!